Cezeri Koleji Şanlıurfa

Okul Fobisi (Okul Korkusu)

Okul çağı çocuğu olan ailede çocuğun okula başlaması önemli aile yaşam döngülerinden biridir. Çocuk ilk defa korunaklı olan baba ocağından çıkarak yeni bir ortam olan okul ortamına ve pek çok kurala alışmak ve uyum sağlamak zorundadır.  Ve aynı zamanda ebeveynlerinden ayrı kalmaya da alışmak durumundadır. Aynı zamanda anne babalarda çocuğun büyüdüğüne kendilerinden uzakta olduğunda başının… Okumaya devam et Okul Fobisi (Okul Korkusu)

Okul Başarısızlığının Nedenleri

Okul başarısızlığı: Kişinin yaşı ölçülen zekâ düzeyi ve eğitim düzeyi göz önüne alındığında çocuğun akademik başarısının diğer çocuklara göre daha düşük olmasıdır. Çocuklar isteseler de istemeseler de okula gitmek zorundadırlar. Okul öncesi çocuklarda gelişme taramasının yapılması okul sorunları olası görünen çocukların önceden saptanması ve önceden tedbir alınmasının olası kılar. Çocukların çoğu okulu sever ama bazı… Okumaya devam et Okul Başarısızlığının Nedenleri

Ergenlik Döneminde Aile İlişkilerinin Önemi

 Bilindiği gibi şimdiye kadar gencin ailesi ile ilişkileri konusunda zaman zaman birbirleriyle çelişen sayısız yorum yapılmıştır. Bu konudaki görüşleri üç ana gurupta toplamak mümkündür.             Ergenin ailesi ile ilişkilerinde birinci gurupta toplanan görüş,  psiko analitik eğilimli yazarların görüşüdür. Buna göre gelişmekte olan ergen çeşitli sorunlarla karşılaşır. Cinsel gelişimin getirdiği sorunlar ileriye ait rolünü belirlemekle ilgili sorunlar.… Okumaya devam et Ergenlik Döneminde Aile İlişkilerinin Önemi